Schokkend evenement: gaswinning en college tour met Hans Alders

Op een zonnige middag 14 maart kwamen JANN’ers bijeen om zich te verdiepen in een schokkend dossier: het gaswinningsdossier. Beste plek om te starten: het gemeentehuis van Loppersum, het epicentrum van de aardbevingen in Nederland. Het programma werd georganiseerd samen met het EPI-kenniscentrum en de JNG. Lees verder voor het verslag van de dag!

Het gaswinningsdossier en het probleem van aardbevingen dat daarbij hoort is interessant. Vele belangen spelen een rol en hoe beter je daar een goed oordeel over te vellen dan te kijken, te luisteren en te ervaren hoe het er aan toe gaat in het Groningse. Sprekers Melanie Bakema en Justin Richardson vertelden de aanwezige JANN’ers over hun onderzoeken. Bakema vertelde over hoe verschillende rampen verschilden in aanpak van en door overheden. Ze nam Chili en Nieuw-Zeeland en vergeleek dat met de situatie zoals die voorkomt in Groningen. Grootste verschil tussen de onderzochte situaties is dat de situatie in Groningen niet als zodanig wordt gekwalificeerd als een ware ramp waarbij bestuurlijk kan worden opgeschaald en waarbij andere governancestructuren worden geïnitieerd. Richardson ging over de sociale aspecten, met name over het gevoel van veiligheid dat ontstaat onder de inwoners van aardbevingsgebieden en gebieden die dicht bij het aardbevingsgebied liggen. Hij wist ons duidelijk te vertellen dat het gevoel onder inwoners een groot gevoel van onveiligheid kwalificeert omdat ze zich vaak niet veilig kunnen voelen in hun eigen huis.

Na de beide sprekers splitste het gezelschap zich op in tweeën. Een groep bleef in het gemeentehuis en een groep ging kijken op locatie in Loppersum zelf. De deelnemers lieten zich voorlichten in verschillende vormen van technieken die nu gebruikt worden bij aardbevingsbestendig bouwen. In het gemeentehuis ging projectleider van het centrum veilig wonen in over de operatie die gaande is om woningen aan te passen of zelfs te slopen en te herbouwen. Interessante materie die veel sociale verbanden ook aan de dag legde door aardbevingen in de knel komen. De sociale cohesie wordt vergroot onder de inwoners door de dreiging en het gevoel van onveiligheid, maar de oplossing, de bouw van noodwoningen, zorgt ervoor dat de sociale cohesie wordt ondermijnd.

School rondleiding

Hoewel we daar nog uren over hadden kunnen doorpraten deden we dit niet want er stond nog een vervolg van de dag op het programma. De sessie verplaatste zich van het mooie Loppersum naar de stad Groningen waarbij borrel en diner de opmaat vormden voor de Collegetour met Hans Alders.

Hans Alders werd door JNG’er Hessel Luxen als een ware Twan Huys bevraagd. Na een gewetensvraag over het wel en niet dragen van een snor gingen we al snel de diepte in over hetgeen we natuurlijk veel over wilde weten: zijn werkzaamheden als nationaal coördinator aardbevingen.  In een ontspannen en informele sessie kon de heer Alders zijn aanstelling, zijn bestuurlijke ervaring met ons delen en over het reeds verzette werk en over de moeilijkheden die hij in zijn rol op zijn weg vond.

Na een goed anderhalf uur interview en vragen uit de zaal werd de nationaal coördinator hartelijk bedankt voor zijn openheid en werd de avond afgesloten met een dankwoord voor de aanwezigen. Het was een geslaagde samenwerking met het EPI-kenniscentrum en de JNG.

Hans Alders college tour