JANN duikt in de sh*t!

Op woensdag 29 mei legde JANN een werkbezoek af aan het Waterschap Noorderzijlvest. In Noord- en West-Groningen, Noordwest-Drenthe en het Lauwersmeer zorgen zij voor schoon water en droge voeten. Maar hoe werkt dat en doet het waterschap niet nog veel meer dan dat? JANN ging op onderzoek uit en kon daarbij niet ontkomen aan wat vreemde luchtjes!

Manager watersystemen en waterveiligheid Willem Mutter trapte de middag af op het kantoor van het Waterschap Noorderzijlvest in stad Groningen. Hij wist ons veel te vertellen over de algemene werkzaamheden van het waterschap, de partijen waarmee zij samenwerkt, de manier waarop het waterschap wordt bestuurd en hoe het na de verkiezingen van maart nu verdergaat.

Projectmedewerker Susanne de Jong zoomde daarna in op één van de projecten van Waterschap Noorderzijlvest, namelijk  de Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier. Hier worden waterbergingsgebieden ingericht, gecombineerd met natuurontwikkeling. Dit is nodig om met de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling te kunnen omgaan. Het uitdagende project verloopt in  nauwe samenspraak met veel betrokken overheden en burgers.

Na deze interessante toelichting gingen we met Leendert Visser op pad naar het rioolgemaal Groningen aan het Damsterdiep. Dit monumentale pand is in 1928 gebouwd door Siebe Jan Bouma in een kubistisch expressionistische stijl. Al het water dat in de stad door het afvoerputje gaat, komt hier terecht. De hamvraag: hoe ziet dit eruit? De deksel van deze mega beerput mocht even van het slot om de drab te bewonderen.

 

Het rioolwater wordt vervolgens via een persleiding van acht kilometer naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde gepompt. Daar kregen we een rondleiding van Kirsten Kuik. Zij nam haar taak uitermate serieus en voorzag ons allemaal van een veiligheidshesje en een headset. Een knijper had daarbij nog een prettige aanvullende accessoire geweest, want de geurtjes die vrijkomen bij het zuiveren van ons afvalwater zijn niet even fris.

Van dichtbij zagen (en roken!) we de slib die vrijkomt bij de zuivering en hoe die wordt verwerkt. We bekeken de grote watertanks waarin het proces van de biologische waterzuivering z’n gang gaat en zagen hoe het gezuiverde water uiteindelijk weer terugstroomt naar het Eemskanaal.

Toch kan de rioolwaterzuiveringsinstallatie niet al het vuil uit het water halen. De gekste dingen spoelen mensen door het toilet of komen op een andere manier in het afvoerputje terecht. Wil jij geen bijdrage leveren aan een verstopping of de plastic soep? Hou dan op met het doorspoelen van vochtig toiletpapier of frituurvet en gebruik geen srubs met plastic bolletjes onder de douche.

Het locatiebezoek sloten we af met een gezellige borrel op het hoofdkantoor van Noorderzijlvest in Groningen. We bedanken het Waterschap Noorderzijlvest voor de gastvrijheid en de leuke en interessante invulling van dit werkbezoek. Alle JANN’ers: hartelijk dank voor jullie deelname en tot de volgende keer!