Verslag Deep Democracy

Op dinsdag 26 november 2019 organiseerden JANN en JOPLA (jonge ambtenaren organisatie van de provincie Groningen) de workshop Deep Demorcracy in het provinciehuis in Groningen. Meer dan 25 JANN’ers hadden zich met veel enthousiasme opgegeven voor dit event, waardoor de workshop uitverkocht was. Lees snel verder voor het verslag.

Onder begeleiding van Brigitte Niemeijer en Carmen Kral begonnen we de bijeenkomst met een check in “popcornstijl”. Op deze wijze mocht iedereen op eigen initiatief (en dus op willekeurige volgorde) het woord nemen door “op te poppen”. De groep zat in een kring en één voor één nam men het woord om zich voor te stellen en om te vertellen over plezier in het werk. Samenwerken met collega’s, veel vrijheid en maatschappelijk belang werden onder andere genoemd.

Vervolgens namen Brigitte en Carmen ons mee naar de basis beginselen van Deep Democracy en de ontstaanswijze van Deep Democracy. Hierbij kwam onder andere de kwantumtheorie aan bod en de sabotagelijn.

Wanneer een besluit wordt genomen in groepsverband, is vaak niet iedereen het eens met de uitkomst van het besluit. Voor de mensen die zich niet hebben gehoord, gaat het wringen in de “onderstroom”. De uitvoering van het eerder genomen besluit wordt dan vaak openlijk tegengewerkt door deze mensen. Dit gaat vaak via de Sabotagelijn.

Op excursie

 Na de pauze gingen we van start met de volgende interactieve opdracht. Stel, je moet met een groep een excursie bedenken. Wat ga je dan doen? En wat beslis je? Dit was de algemene vraag waar wij als groep een beslissing op moesten nemen.

Vervolgens moesten we door elkaar lopen en nadenken over een mogelijke activiteit voor de excursie. Wanneer iemand een activiteit had bedacht, moest diegene hardop zijn/haar idee uitspreken. Lijkt het je wat? Dan ga je achter diegene staan die het idee heeft geopperd. Op deze manier kwamen veel verschillende ideeën naar voren zoals wadlopen naar Ameland, schapen drijven, met de boot naar Schotland, bootje varen op de Fryske Marren en vrijwilligerswerk.

Toen iedereen weer op z’n plek zat, werd de balans opgemaakt. De drie activiteiten die het populairst waren, werden door Brigitte opgeschreven. De drie finalisten waren: bootje varen, schapen drijven en vrijwilligerswerk doen voor een goed doel. De opties werden opgeschreven en stemmen maar!

Hoe word je het eens?

Na een gelijkspel werd duidelijk dat de activiteiten bootje varen en vrijwilligerswerk afvielen. Het was vervolgens niet eenvoudig om iedereen tevreden te maken met de activiteit schapen drijven. De één hield eigenlijk niet van dieren en de ander wou graag koken voor daklozen. Carmen stelde dan ook vaak de vraag; wat heb jij nodig om het eens te worden met het besluit?

Door middel van het toepassen van Deep Democracy, werd uiteindelijk een beslissing genomen door de deelnemers. Namelijk: schapen/paarden drijven, op een dag die goed uitkomt, met afsluitend een kookworkshop waarbij we koken voor daklozen.

Nog één keer werd er ge-popt en daarmee kwam de workshop Deep Democracy tot een eind. We willen graag Carmen en Brigitte bedanken voor de enthousiaste begeleiding. Daarnaast willen we ook graag alle deelnemers bedanken voor de aanwezigheid. Dit was de laatste activiteit van JANN in 2019, we zien jullie graag weer in 2020 bij een volgende activiteit!