Goed Werk Hub ‘Echte Leiders Dienen het Openbaar Bestuur’

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
dinsdag 14 mei 2013
16:00 - 19:00

Locatie
ROC Mondriaan
Koningin Marialaan 9
Den Haag

Organisator Andere organisatie


Het openbaar bestuur binnen rijk, provincie, gemeente en waterschappen verbindt de wetten en de burger. Een leider binnen het openbaar bestuur heeft een belangrijke positie om de medewerkers mee te nemen in de verandering naar een efficiëntere organisatie die is afgestemd op het belang van de burger. Medewerkers moeten mee in deze verandering. Hoe? Met de inzet van een leider die ‘dient’.

Esther Liebenbrandweercommandant Haaglanden vertelt hoe zij haar laag- èn hoogopgeleide medewerkers betrekt bij alle veranderingen. Korpsen worden samengevoegd, aanrijtijden worden aangescherpt en opleidingen zijn te duur. Toch verwacht de burger dat de brandweer altijd klaar staat als de nood hoog is. De taken in goede banen leiden vraagt om een leiderschap dat dienend is aan de professionals die de ruimte krijgen om hun werk goed te doen. De kenmerken van goed werk zijn: bekwaam, betrouwbaar en betrokken.

Johan Jacobs, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat, vertelt over hoe hij in de praktijk invulling geeft aan leiderschap en kracht binnen Rijkswaterstaat. Over hoe hij zijn medewerkers in staat stelt zich te ontwikkelen, waardoor zij beter werken en het belang van de burger beter kunnen dienen. Daarmee dragen ze zelf bij aan het verhogen van efficiëntie en samenwerking. Ze krijgenmeer ruimte en nemen die ruimte om de taakstelling van het kabinet te realiseren.

Goed ambtelijk werk vraagt om uitmuntende technische kwaliteiten, een moreel kompas en persoonlijke betrokkenheid.

Inge Nuijten, organisatiepsycholoog en gepromoveerd op het onderwerp dienend leiderschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, gaat met de deelnemers in gesprek. Zij reikt inzichten aan, ontstaan tijdens haar onderzoeken waardoor men een verfrissende kijk op leiderschap krijgt. Leidinggevenden krijgen van haar essentiële handvatten aangereikt voor het vergroten van de slagkracht van de organisatie alsmede inzicht in de invloed van een dienend leider op zijn of haar medewerkers.

Deze bijeenkomst is exclusief bestemd voor bestuurders en leidinggevenden werkzaam in midden- en hoger kader bij rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Deze bijeenkomst maakt deel uit van de Routekaart Goed Werk voor Openbaar Bestuur en wordt mogelijk gemaakt door het programma Beter Werken Openbaar Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Drieluik Echte leiders dienen het Openbaar Bestuur, o.l.v. Inge Nuijten

  • Introductiebijeenkomst op 14 mei 2013
  • Invloed van het gedrag van de dienend leiderinteractief leren op 25 juni 2013, zelfde locatie en tijd
  • Succesvolle context voor dienend leiderschap, leren en integreren op 24 september 2013, zelfde locatie en tijd

Deelname aan één of meerdere bijeenkomsten is mogelijk.

Aanmelden
Introductiebijeenkomst op dinsdag 14 mei 2013 via het inschrijfformulier
S.v.p. vóór 3 mei 2013.

Bij inschrijving rekenen wij op uw aanwezigheid!
Aan de introductiebijeenkomst zijn geen kosten verbonden, voor de andere twee bijeenkomsten vragen wij van de deelnemers een bijdrage van € 75,- per bijeenkomst.