Over JANN

Wat is JANN?

JANN is sinds 2008 hét netwerk voor jonge ambtenaren in Noord-Nederland. JANN brengt jonge ambtenaren in contact met andere jonge ambtenaren uit Friesland, Groningen en Drenthe om van elkaar te leren, ideeën op te doen, te netwerken en kennis te delen.

Jonge ambtenaren van alle overheidsinstanties in Noord-Nederland zijn welkom. Formeel hanteren we een leeftijdsgrens van 35 jaar. Het lidmaatschap van JANN is gratis, we hebben momenteel ruim 400 leden.

Wat zijn de doelstellingen van JANN?

De doelstellingen van JANN zijn:

  1. Verbinden en ondersteunen van jong bewegingen binnen overheden in het noorden;
  2. Zichtbaar maken van activiteiten die voor (jonge) ambtenaren georganiseerd worden;
  3. Bovenlokale activiteiten organiseren.

Hoe bereiken we onze doelstellingen?

Why? We geloven dat jonge ambtenaren onmisbaar zijn voor een vernieuwende en toekomstbestendige overheid.

How? Door jonge ambtenaren in een platform bijeen te brengen om te delen, te leren en te inspireren.

What? Elk kwartaal organiseren we een activiteit. Inhoudelijke activiteiten wisselen we af met trainingen of workshops gericht op persoonlijke ontwikkeling. Er is ook altijd een netwerkcomponent. Soms organiseren we een event met een andere jong-organisatie.

Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • Lezing en locatiebezoek over het gaswinningdossier in Loppersum;
  • Online workshop zakelijk tekenen
  • Werkbezoek Waterschap Noorderzijlvest
  • Workshop Deep Democracy i.s.m. JOPLA